Adatkezelési szabályzat és tájékoztató a
Tiason Diagnosztikai Rendelő
COVID-19 IgM/IgG gyorsteszt vizsgálatáról,
továbbá a személyes adatok kezeléséről

A Tiason Diagnosztikai Rendelőt üzemeltető cég, a Borsafa Kft. (székhely: 9025, Győr, Fő utca 55, cgj. 08-09-023181.) a rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: személyes adatok) kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 1. Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 16 éven aluli személyek esetén az adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével (szülő, törvényes képviselő vagy gyám) egyetértésben rögzítjük. Ilyen esetben az adatfelvételi ívet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
 2. Az adatkezelés célja a Borsafa Kft. által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatást igénybe vevő azonosítása, a későbbi kapcsolattartás és kommunikáció (levélben vagy e-mailen). A Borsafa Kft. az adatfelvételi ív kitöltése során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
 3. Az adatokat a Borsafa Kft. a személyes adatokat a kitöltők vizsgálatra jelentkezése közben ismerte meg. A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag a Borsafa Kft. végzi. Jelen esetben követi a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) 15. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú mellékletete. Ebben található a „Korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertőző betegség”-re vonatkozó előírás.
 4. Ha az Ügyfél harmadik személy (pl.: orvos, asszisztens) közreműködését is kéri, akkor adatai ezen harmadik személy számára is elérhetőek lesznek.
 5.  Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy a Borsafa Kft-nél kérelmezheti
  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
  b) személyes adatainak helyesbítését
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
  d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
  e) bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatfelvételi ív aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri. Kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a személyes adatokat is beleértve – a Borsafa Kft. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.